Her er årets dikt i anledning kvinnedagen:

 

Minnedager, innedager
Hekle-sy-og-spinnedager
Tause-stå-på-pinnedager
Nesten-helt-forsvinnedager?
Sinnedager, finnedager
Reise-seg-og-vinnedager
Kvinnedager!