Som psykolog og nevropsykolog har jeg holdt mange kurs og forelesninger om ulike temaer og for ganske ulike mottakere. For å skryte litt av meg selv: Jeg er ganske flink til å formidle kunnskap på en forståelig måte. Enten mottakerne er psykologer, barnehageansatte, studenter, pårørende, lærere, leger, NAV-ansatte, personalgrupper i rusomsorg eller omsorgsboliger, eller bare rett og slett folk som er interessert i å lære noe om hjernen og kognitiv psykologi, pleier jeg å nå fram.

Temaene jeg har forelest om, er for eksempel:

  • Psykisk utviklingshemming
  • Autisme og Asperger syndrom
  • Føtalt alkoholsyndrom
  • Hjernen
  • Multippel sklerose og kognitiv svikt
  • Førerkortvurderinger
  • Kunsten å teste
  • Kunsten å snakke med folk

Legg merke til de to siste temaene. Det å møte mennesker på en profesjonell måte er nemlig ikke bare håndverk og evidens; det er faktisk litt kunst også.

Jeg kan snakke i en time eller flere, alt etter hva som ønskes.