Men Danmark kan ikke bare gås på langs og midt i landet; det kan gås på tvers og ved kysten også. Sommeren 2012 gikk jeg Gendarmstien, en merket vandrevei fra Padborg ved grensen mot Tyskland til Høruphav på øya Als. Stien har navn etter grensevokterne som patruljerte strekningen på dansk side fram til 1958. Den gjør seg noen svinger inn i landet her og der, men holder seg mesteparten av tiden nær sjøen – til dels svært nær (= på stranda).

Stien er 74 km lang og lar seg greit vandre på tre dager. Terrenget er varierende, til dels veldig idyllisk, og så ødslig som på deler av Hærvejen blir det aldri. Det er ingen herberger, men byen Gråsten ligger behendig plassert etter første dagsetappe, og en campingplass med hytter etter dag nummer to.

På mine tre dager i juli 2012 traff jeg bare ett annet menneske med ordentlig ryggsekk, så en blir nok sett på som litt snodig hvis en går hele veien. Kanskje en er det også?

Her finner du en flott brosjyre med kart og informasjon om hele stien.

Og så noen bilder fra vandringen min:

 

Gendarm 2

Gendarm 3

Gendarm 4

Gendarm 6

Gendarm 5

Gendarm 7