bjorg-symbol
Jeg er ansatt som nevropsykolog i Seksjon for voksenhabilitering på Sørlandet sykehus i Arendal. Det innebærer at jeg arbeider med mennesker med kognitive funksjonshemminger – medfødte eller ervervete hjerneskader, nevropsykiatriske tilstander, progredierende sykdommer og annet. Jeg foretar utredninger, gir råd og veiledning og underviser iblant.

Den som vil lære mer om denne gildeste av alle psykologiens spesialiteter, kan klikke her

eller her

Og har du bare lyst til å se noen fine hjernebilder, kan du rett og slett klikke her

Vil du se hva jeg har vært med på av forskning, kan du sjekke denne