Jeg har skrevet over 150 tekster som har vært framført på scenen. De fleste av disse har vært brukt i Granerevyen og av kabaretgruppa Hjerterdamer, men også Kongsvinger amatørteater, Grimstad teaterverksted, kabaretgruppa Fire fulle damer, Kommunerevyen og Russerevyen i Arendal og andre har benyttet mine tekster. I tillegg har jeg skrevet mye jeg har framført selv i ulike sammenhenger.

Jeg holder gjerne kurs om å skrive revytekster, og da tar jeg opp temaer som:

 • Ulike typer numre: Sang, monolog, sketsj og annet
 • Forskjellige veier til et godt revynummer
 • Valg av tema og karakterer
 • Sang: valg av melodi, lengde, sangbarhet, forholdet til originalteksten
 • Kunsten å starte et nummer – sette scenen
 • Ulike roller i sketsjer
 • Bruk av stemme/kropp/bevegelser/rekvisitter
 • Bruk av publikum
 • Spenningskurve
 • Kunsten å overraske
 • Hvor langt skal nummeret være
 • Hva bør en passe seg for
 • Kunsten å avslutte et nummer

 

Jeg kan snakke-veldig-fort og holde på i to timer, eller jeg kan snaaaakke laaaangsomt og holde på i ti. Eller noe mellom. De ulike punktene illustreres med eksempler. Deltakerne kan komme med spørsmål og innspill, vi kan legge inn gruppearbeid og idedugnader, og vi kan også se på revytekster deltakerne har med seg til kurset. Alt etter hva vi har tid til og blir enige om.

Kurset kan passe for revy- og kabaretgrupper av ulike slag og andre som har lyst til å skrive for store eller små scener.