Med to barnebøker  på CV-en har jeg søkt og fått medlemskap i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU). Og her hilser jeg på!