Vi har fått ny regjering siden forrige 1. mai. Det merkes. Også på poesien min. Ikke minst når den borgerlige regjeringen med tanke på handelsforbindelser nærmest prøver å unnskylde seg overfor Kina for at Nobels fredspris gikk til Dalai Lama:

 

I min ungdoms første mai
Heiet man på Zhou Enlai,
Mao og den røde stjerna.
Mye er forandret nå:
Kina-logrerne er blå,
Heter Børge, Siv og Erna.
Dette ble et pinlig drama.
Vi vil hilse Dalai Lama!