I år var det ikke vanskelig å vite hvor skytset skulle rettes:

 

I årets 1. maitog håper jeg å møte mange.
Og måtte toget fylle landet som en kjempeslange,
Så lang som vår historie og så bred som Middelhavet,
Så vi kan se på gjester som et tilskudd og en gave.

Og hatefulle stemmer vil vi bare gå forbi.
For vi vil ikke vike plass for ondskapstyranni.
Og aldri har det hastet like mye med å dele.
Vi låner litt av verden – ikke tro vi eier hele.

God 1. mai!