Project Description

I 2013 var jeg å finne på filmlerretet igjen, denne gangen i Hergel films dokudrama om de lokale giftmorderne Anne og Alet Kristoffersdatter på 1700-tallet og prosessen mot dem. Dette ble en svært spennende og vellaget film, som involverte mange i Arendal, ikke minst i massescenene i forbindelse med halshuggingen av de to hovedpersonene. Mange av scenene var dramatisert med amatørskuespillere, og disse ble vist vekselvis med intervjuer med autoriteter på den tidens rettsforståelse og annet. Filmen gikk lenge på lokale kinoer og ble svært godt mottatt. Selv spilte jeg rollen som ett av vitnene i den første rettssaken, og om jeg som vanlig bare hadde en replikk, så var den ganske lang. Dermed ble det en ny linje på IMDB!