Project Description

I 2013 fikk ADS et spennende oppdrag: å lage et teatertablå til Eydehavns 100-årsjubileum som Eydehavn. Oppdraget gikk først og fremst ut på å gjenskape «dåpen» av Eydehavn, slik den foregikk 12. juli 1913. Jeg ble manusansvarlig og valgte å lage en todelt historie. Første del ble spilt på torget i Eydehavn, der vi opplevde noen vanlige folk anno 11. juli 1913 og hørte dem snakke om det som snart skulle skje. Deretter forflyttet vi oss selv og publikum til det gamle bassenget, der vi hastig kledde om og ble Sam Eyde pluss amtmannen med fruer og foresto dåpen. Til denne delen fantes det jo bevart en del taler, men jeg måtte skrive en halv amtmannstale i tillegg. Beate A. Myhren, Øyvind Henriksen, Einar Myhren, Tuva Myhren, Kristin Myhren og jeg spilte allmuen i del 1, og Arve Alsvik kom inn som amtmann i del 2. Det ble en flott og annerledes teatererfaring for oss som var med, og manuskriptet er nå lagret på Eydehavns museum 🙂 Stykket ble vist om igjen på Kanalplassen i Arendal under Kjæmpestaden i august samme år.