Project Description

… sa hun muntert».

Det begynte som en nokså løs tanke mellom et par av damene i Granerevyen og endte som en kabaret med premiere på Bjellandstrand gård i september 2009. På scenen sto Merete Haslund, Vanja Fone, Iren Matheussen og jeg, i en forestilling om kjærlighetens mange sider. Mye sang, en del monologer, dialog og dikt, noe egenskrevet (av meg), noe lånt fra originalforfatterne. Det ble en riktig nydelig liten sak, med både humor og alvor, som Agderposten ga en begeistret femmer til. Vi ble også spurt hva vi het – noe vi ikke hadde tenkt på – men i farta ble vi til Hjerterdamer. Og det skulle vi fortsette å være, for Hjerterdamer var kommet for å bli noen år. Kabareten ble senere spilt på Kjerka kulturverksted, og i løpet av det neste halvannet året fant den faktisk veien både til Risør, Valle og Grimstad.