Det store kornopprøret (2004)

//Det store kornopprøret (2004)
Det store kornopprøret (2004)2016-06-20T22:08:14+00:00

Project Description

Arendal innledet dette året noen byfestdager som fikk navnet Kjæmpestaden, og de to første årene ble det oppført et byspill i Pollen i Arendal sentrum. Stykket var skrevet av Øivind Berg og Fred Arthur Asdal og handlet om nødsårene under Napoleonskrigene, der fattigfolk sultet, og opprøret mot øvrigheten ulmet. Hele familien min var med, og jeg hadde en liten håndfull replikker i starten av stykket som «Kvinne 2» («Mi må ha mad. Ungene e heilt udsulta!»). Det ble kjærlighet og drama, heltemot og kanondrønn, og alle var glade til slutt. Regien var ved Mette Langfeldt Arnstad.