Project Description

Roman. Aschehoug, 1994

I min andre bok beskriver jeg en families historie, sett gjennom to par øyne.

Fra baksideteksten:

Legen Petter Fjeld installerer seg i kårstua på gården Rosenholm for å få tid og ro til å tenke. Imens begynner han å skrive en avhandling om forskjellen mellom barne og voksnes virkelighetsoppfatning. Med seg har han datteren Lises dagbok, som han har funnet i rotet på rommet hennes. Dagboka sjokkerer ham dypt.

Lise forteller om lykkelige sommerferier sammen med morens familie i Danmark. Vi får høre om broren Anders, som hun er nært knyttet til, kusiner og fettere, små og store begivenheter. Farens inntrykk av de samme sommerferiene står i skarp kontrast til hennes.

Men er det sikkert at det er Lises virkelighetsoppfatning som ikke er til å stole på?

Les begynnelsen her