Project Description

I juni 2015 ble jeg hanket inn av Therese Strupstad Hagen og Inger-Helen Kilsti, som var hhv. prosjektleder og kunstnerisk ansvarlig i det som skulle bli et stort historisk vandreteater ett år senere. Anledningen var Grimstads 200 års-jubileum og Ibsen-museets 100 års-jubileum, som var i juni 2016. Og nå trengte de en som kunne skrive på rim, og det ble altså meg.

Den foreløpige tittelen «rimsmed» ble erstattet av «manusansvarlig». Jeg ble både den som organiserte og til dels veiledet syv andre forfattere, den som skrev et par av bitene til de ulike stoppene, og den som også skrev den sammenbindende teksten, som altså skulle framføres på rim.

Jeg fikk heldigvis breiet meg på scenen også, i den første av kveldens tre forestillinger. Der var jeg den rimsnakkende guiden i måkeskikkelse. En spennende, morsom og glovarm opplevelse på en fantastisk sommerkveld.

Og publikum fikk oppleve glimt fra Grimstads fortid og nåtid presentert av fem sangkor, to dansestudioer, ett musikkorps, diverse musikere, skuespillere fra Grimstad kulturskole, Grimstad teaterverksted, Arendals dramatiske selskab og Dahlske videregående skole, samt en hest. Og alle var kjempebegeistret. Gilde greier!