Project Description

Sykehusstriden mellom Kristiansand og Arendal hadde nådd en topp mot slutten av 2009, og det fikk konsekvenser for Granerevyen ved starten av 2010. Atskillige spark ble langet mot vest og mot sykehusledelsen, noe publikum ikke hadde det minste imot. I tillegg, selvfølgelig, til at vi som vanlig tok for oss atskillig annet av det som fylte den lokale oppmerksomheten. Pluss en hel del tull, noe jeg alltid har likt best. Den gule dama var lagt bort, men den oransje var på plass, denne gangen med en monolog med det ambisiøse navnet «Revyens aller morsomste». Denne kulminerte med liksom-nedplaffing av en masse vest-egder, noe som falt i særdeles god jord hos publikum. – Det var et godt år for den slags! Regien var ved Anne Bjørkvik, som jeg dermed fikk fornøyelsen av å jobbe med for første gang.