Dette året er jeg på utenlandsferd 1. mai, og hva gjør en da? Skriver et dikt på forhånd og får ektemannen til å legge det på Facebook på dagen:

 

Nå feirer vi den første mai,
Men Bjørg har lagt til Rostocks kai
Og får’kke sendt ut dagens dikt.
Men du kan lese dette nå:
Hold fanen høyt, stå stadig på,
Så alle blir behandlet likt.
Gratulerer med dagen!