Her er det siste diktet i vårsesongen – årets 17. maidikt:

 

Når korpset får lyd i trombonen,
Og kongen får smil under kronen,
Når softisen brer seg i fjeset,
Og vårlufta fyller min nese,
Da står jeg der, fedrelands-rusa,
Og lytter til Nordraak og Sousa,
For da er det 17. mai!