Dette året handler diktet om leger som vil reservere seg mot å skulle henvise til abort. Altså ikke utføre, for det ville vært greit, men henvise. Makan! sier nå jeg:

 

I dag står vi sammen, jenter og koner,
I kamp mot legenes reservasjoner.
De krever en rett for sin sjelekval.
Men vi sier fra om at retten er gal.
God 8. mars!