Litt ambisiøst denne gangen:
Her står vi nå i flokk og rad og sender opp raketter
For året som er over, og for det som følger etter.
Det er en natt for løfter og for mang en edel tanke
Om at vi skal bli sterke, skal bli flinke, skal bli slanke.
Vi sikter gjerne høyt, men det er nokså lett å bomme.
Og jeg har også lagt en plan for året som skal komme.
Den blir du ikke frisk og sunn, men heller ikke sjuk av:
Ideen min er sånn: Vi gjør tre gode ting i uka,
Den ene for de nærmeste, den andre for en kjenning,
Den tredje for en fremmed eller trettitredjemenning.
Og glipper det ei uke, vil det alltid komme flere.
Og det var hele planen min – Godt nyttår, alle dere!