Vårens solidariseredag
Gåitogogprotesteredag
Kryssehavogkryssegrenserdag
Plassforhijabogforgenserdag
Brukehjertetbrukehuetdag
Kvinnedamejentefruedag!