Litt «inside-preget» dikt denne gangen:

 

Hvis «grøt» hadde rimt på «nøtt» og slikt,
Og «sirupsnipper» på «glitter»,
Da skulle jeg skrevet et juledikt
Med vers som virkelig sitter.

Hvis «kake» og «gave» gikk hånd i hånd,
Og «melis» og «gris» var et team,
Da ville nok alle si «For en ånd!
Og for noen fagre rim!»

Men som det nå er må jeg nøye meg
Med klassiske versetoner,
Og som tungpyntet juletre bøye meg
For regler og tradisjoner.

Så da er det godt at det finnes ord
Som ennå kan hentes frem,
Så «englekor» følges av «fred på jord»,
Og «hjem» blir til «Betlehem».