Litt preget av forsøket på borgerlig kupp av 8. marstoget i Arendal:

 

God dag, god mars(j), god kamp, god jakt, god feiring, alle kvinner.
Til alle som studerer, kjører traktor eller spinner.
Tro ikke dem som sier oss at kampen alt er over.
For det fins nok av gutteklubber og sharialover.
Og det er folk som gjerne ser at feminister sover.
Så vi må være våkne når tilbakeslaget truer,
Og holde sammen, sånn at vi kan stå som seierfruer!
God 8. mars!