Kort og kontant i dag:

Hvem skal ut av disse her:
Erna, Sylvi, Siv og Per?
– Ikke stort å spare på.
Vårens farge er’kke blå.
Ta fram rødblyanten nå!
God første mai!