Nasjonalt skal det være. Ikke dermed sagt at det trenger å være nasjonalistisk:

Så feirer vi dagen og kongen vår.
Så løfter vi flagget og fanene
For landet med torsken og granene
Og frihet vi vant oss i fjerne år
Fra tyskerne, svenskene, danene.

For Norge er noe til fedreland.
Vi kan gjerne bruse med fjøra.
Men det vi får glød og kulør av,
Det er at vi blir til et bedre land
For alle som banker på døra.

God 17. mai!