Kvinnedagen tilbringes på ferie i Marokko i år, og det må jo diktet avspeile. En liten dæsj #metoo også:

I år blir diktet skrevet fra en verden lenger sør,
Der noen går med utslått hår, og noen bærer slør.
Og noen lever som de vil, og trosser gamle normer,
Mens andre tvinges til å passe inn i trange former.

Å, måtte kvinner overalt, i fjerne land og hjemme,
Få finne egne veier og sin egen sterke stemme
Mot troll og trakassører og mot tradisjon som binder.
Så la oss heve glasset. Gratulerer, alle kvinner!