Nå går vi inn i den siste natten
Av tjue atten.
Og vi er pyntet og nyttårssnille,
Med tanker milde.
For vi har løfter og flotte planer
I lange baner
Om å bli slanke, om å bli kjappe
Og mindre slappe,
Og mer bevisste og gjerne gode
Mot folk og klode.
Men før rakettene går i lufta,
Har de fordufta.
Og litt som boblene i vår cava
Går de i grava.
Men når vi snart får den første titten
På tjue nitten,
Da har jeg endelig klart å pønske
Ut dette ønsket:
Litt færre høye og sinte stemmer,
Litt flere klemmer,
Litt flere ja-er, litt færre nei-er
Og at vi greier
Å bruke hjertet og bruke huet
Mot tjue tjue.
Godt nyttår!