Bittelitt preget av at jeg nettopp har vært i Afrika:

God jul til enhver, både sebra og gnu,
Impala og nilkrokodille.
For nå kommer nissen «te me og te du»
Hvis vi har vært rimelig snille.

Han kommer med blodmat til igle og flått
Og åtsler til gribb og hyene.
Og jeg skal få kaker, for det er så godt.
(Når jula er slutt, skal jeg trene.)

Og sangen skal lyde, med kraksing og ul
Samt summing og brøl over landet.
Og mennesker synger om godhet til jul
Og fred over fjord og savanne.